Referenties

Interimopdrachten:
 • 50.000+ Gemeente: financieel controller cluster Dienstverlening & Handhaving
 • 10.000 - 50.000+ Gemeente: Coaching/begeleiding AO/IC medewerkers
 • Provincie Noord Nederland: opzetten en invulling functie coördinator AO/IC
 • 100.000+ Gemeente: inrichting financiële administratie gericht op overhead toerekening
 • 10.000- 50.000 Gemeente: opzetten en implementeren van gemeente brede interne controle
Onderzoek- en adviesopdrachten:
 • Projectaudit nieuwbouw gemeentehuis in verband met bestuurlijke besluitvorming rondom beschikbaarstelling budgetten door de raad
 • Onderzoek naar de overhead binnen 100.000+ gemeente: inventarisatie overheadkosten en benchmarking van diensten onderling
 • Beoordeling prognoses van exploitatie van grote investeringsprojecten en daarmee de haalbaarheid (sportcomplexen, stoomtrein)
 • Onderzoek naar optimaal gebruik van rijksgelden in het kader van re-integratie
 • Onderzoek weerstandsvermogen
 • Onderzoek naar exploitatie tekorten in het basisonderwijs
 • Benchmark onderzoek apparaatskosten (overhead) sociale diensten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling

Het laatste nieuws

Binnenkort meer...


Neem contact op

OLAV Finance & Control
T. 06-53996277
info@olavfc.nl

Volg mij op Twitter Volg mij op LinkedIn